Handelsbetingelser

Handelsbetingelser:

Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop sælges LOACOACH.DK/Sara Lotz & Liselotte Holm.

Vi kan kontaktes på: info@loacoach.dk.

Alt i shoppen kan kun købes med Mobilpay.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

Betalingsbetingelser vedrørende uddannelse til LOA MENTOR, LOA PRACTITIONER, LOA WORKSHPS og 1:1 SESSIONER.

Uddannelse, kurser, og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det. Hvis uddannelse, kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på uddannelsen, kurser eller workshops bliver dagen erstattet af en ny dato.

Du kan betale uddannelsen i rater mod et gebyr. Tilmelding er bindende.

  • Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms.
  • Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder:
    • Du kan sende en anden person end dig selv, eller
    • du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser.
    • Når der er 14 dage eller mindre til uddannelse-, workshops samt kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af one to one-mentoring er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter.

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter.

På denne hjemmeside kan foreløbig kun bruges Mobilpay som betalingsmiddel.

Rettigheder

Loacoach.dk har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til uddannelse, kurser eller workshops. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Loacoach.dk’s virksomhed. Loacoach.dk’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Christine Eilvigs navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Loacoach.dk berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Loacoach.dk er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Loacoach.dk måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching og uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Loacoach.dk skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Loacoach.dk har handlet simpelt uagtsomt. Loacoach.dk’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Loacoach.dk kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Loacoach.dk og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2017 Loacoach.dk. Alle rettigheder forbeholdes LOACOACH.DK.